مقاله / چگونه توانستم با استفاده از اقدام پژوهی در آموزش مجازی میزان علاقمندی دانش آموزان کلاسم را به تمرین از روی متن های روان خوانی بهبود بخشم؟

10 هزار تومان

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم با استفاده از اقدام پژوهی در آموزش مجازی میزان علاقمندی دانش آموزان کلاسم را به تمرین از روی متن های روان خوانی بهبود بخشم؟

نویسنده:

الهه زینلی

تعداد صفحات:

18 صفحه

توضیحات

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم با استفاده از اقدام پژوهی در آموزش مجازی میزان علاقمندی دانش آموزان کلاسم را به تمرین از روی متن های روان خوانی بهبود بخشم؟

نویسنده:

الهه زینلی

تعداد صفحات:

18 صفحه

چکیده مقاله:

جامعه آماری پژوهش ، ۳۳ نفر از دانش آموزان پایه ی اول دبستان شاهد شهید برخورداری می باشد. اقدام پژوهی حاضر پس از شناسایی و مطالعات انجام شده با هدف علاقمند کردن دانش آموزان کلاسم به تمرین از روی متنهای روان خوانی که به آنها می دادم انجام شده است. پژوهشی کیفی و تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، عملکرد دانش آموز در تمرین خواندن ، مصاحبه با اولیا و همکاران و مشاهدات غیر مستقیم بوده که به صورت پرسشنامه و نمودار فراوانی تحلیل شده اند .

پس از اجرای راه حل ها با توجه به تحلیل روان خوانی های دانش آموزان و مشاهده ی فعالیتها (فیلمهای روان خوانی ) و ارتباط با اولیا دانش آموزان میزان علاقمندی آن ها به تمرین خواندن بهبود یافت در این زمینه با اجرای روشهای مختلف در تمرین روان خوانی به دانش آموزان ، میزان علاقه ی آن ها به تمرین بهبود یافت که این امر باعث تقویت اعتماد به نفس فراگیران و دلگرمی و همکاری مضاعف بیشتر اولیای آنها گردید.

در این پژوهش آن چه که ذهن من و همکارانم معطوف به آن بود این بود که دانش آموزان در خواندن مشکلی ندارند . اما آن چه که باعث نگرانی من شده بود این بود که دانش آموزان با میل و رغبت و علاقه ی شخصی حاضر به خواندن نبودند یا این که از روی متنی که به آنها داده می شد بیش از یکبار حاضر به تمرین خواندن نبودند و مدعی بودند که یک بار خواندن برایشان کافی است. و بدون تمرین از روی متن داده شده به آن ها ویس یا فیلم روان خوانی خودشان را برای میفرستادند که فقط رفع تکلیف شده باشد.

پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و اجرای پرسشنامه های مربوط به علل عدم علاقه ی دانش آموزان در تمرین از روی متن های روان خوانی مشکلات به دو گروه طبقه بندی شد. الف: عوامل مربوط به تواناییهای دانش آموزان ب: عوامل مربوط به انگیزش

جهت حل مشکل موجود دو روش به اجرا درآمد 1- ایجاد فرصتهای متنوع در خواندن برای دانش آموزان 2- استفاده از جدول تشویقی . نتایج پیشرفت خوبی را نشان داد و علاقه ی دانش آموزان به تمرین خواندن از روی متنهای روان خوانی افزایش یافت و دانش آموزان توانستند در آموزش مجازی عملکرد خوبی از خودشان نشان دهند. مدیر و معاون مدرسه نیز در ارزشیابی که از دانش آموزان در فضای مجازی به عمل آورد رشد مهارتهای خواندن و ایجاد علاقه به تمرین خواندن را مطلوب تشخیص داد. در پایان بر نقش استفاده از بازی های آموزشی و بکارگیری روشهای نوین در بالا بردن انگیزش دانش آموزان تاکید می شود.

واژگان کلیدی: عدم عقلاقه، متن روان خوانی، تکرار و تمرین، انگیزش

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله / چگونه توانستم با استفاده از اقدام پژوهی در آموزش مجازی میزان علاقمندی دانش آموزان کلاسم را به تمرین از روی متن های روان خوانی بهبود بخشم؟”