مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستیم کارایی شورای دانش آموزی آموزشگاه را تقویت نماییم؟

10 هزار تومان

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستیم کارایی شورای دانش آموزی آموزشگاه را تقویت نماییم؟

نویسندگان:

پروانه سبحانیان

تعداد صفحات:

9 صفحه

توضیحات

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستیم کارایی شورای دانش آموزی آموزشگاه را تقویت نماییم؟

نویسندگان:

پروانه سبحانیان

تعداد صفحات:

9 صفحه

چکیده مقاله:

یکی از سیاستهای اجرایی آموزش و پرورش توسعه تشکلهای دانش آموزی از جمله تشکیل شورای دانش آموزی است؛ که با هدف برانگیختن حس مشارکت دانش آموزان و افزایش توانمندیهای اجتماعی آنان برنامه ریزی شده است. در واقع شورای دانش آموزی تجربه و تمرین مشارکت اجتماعی است و دانش آموزان باید این مشارکت را در مدرسه تجربه نمایند تا بتوانند در مشارکت های بزرگ اجتماعی به خوبی شرکت کنند و بدرخشند این امر انگیزه ای شد برای پرداختن به موضوع پربار کردن کارایی شورای دانش آموزی و ایجاد فضایی تا دانش آموزان با اعتماد به نفس و خودباوری به خود از فعالیتهای گروهی بهره گیرند. لذا بنده بعنوان معاون پرورشی به همراه مدیر آموزشگاه بر آن شدیم که با توجه به مسئولیت و تعهد کاری که نسبت به دانش آموزان عهده دار هستیم به اجرای راهکارهای در مورد بی علاقگی و بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به مشارکت در فعالیت های پرورشی وجود داشت و همچنین در نحوه مشارکت دانش آموزان تغییراتی ایجاد نماییم تا با تغییر و نگرش مثبت ، دانش آموزان در فعالیتهای گروهی شرکت نمایند . لذا تصمیم گرفتیم برای حل این مساله از روشهای نظیر الگوی رفتاری همانند سازی ، روش مشارکت و کار گروهی ، روش تدریس (ایفای نقش ) استفاده نماییم جامعه آماری مورد نظر ، دبیرستان دکتر معطری و نمونه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان مدرسه با روش آماری توصیفی (نمودار ، جدول و میانگین) بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده با ضریب همبستگی (۸۹٪) نشانگر از موثر بودن تجربه تربیتی بر مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای پرورشی بوده است که منجر به افزایش انگیزه هدفمندی ، شور و اشتیاق و حس همکاری و مشارکت در بین دانش آموزان گردیده است راه حلهای که در افزایش رغبت دانش آموزان در فعالیت های شورای دانش آموزی موثر بودند عبارتند از : تهیه و تنظیم دفتر مشارکت دانش آموزی ، اردوی مشارکتی ، تهیه نشریه دانش آموزی ، تشکیل گروه واتساپ، صندوق بازخورد ایجاد نمایشگاهها و کتابخانه سیار و ارایه نمایش و غیره بود .. در نهایت می توان گفت این پژوهش نتایج خوبی در برداشته که با اهداف کلی طرح ما همراه و همگام است . و سبب افزایش فعالیت کار گروهی و پویایی و فعال بودن دانش آموزان در امر مشارکت و کار گروهی شد.

واژگان کلیدی: مشارکت، فعالیت گروهی، انجمن های شورا، مهارت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستیم کارایی شورای دانش آموزی آموزشگاه را تقویت نماییم؟”