مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستم خودبرنامه ریزی، خودراهبری در یادگیری و خودارزشیابی را در ایام کرونا با استفاده از برنامه شاد در دانش آموزانم ایجاد و تقویت کنم؟

10 هزار تومان

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم خودبرنامه ریزی، خودراهبری در یادگیری و خودارزشیابی را در ایام کرونا با استفاده از برنامه شاد در دانش آموزانم ایجاد و تقویت کنم؟

نویسندگان:

جمیله خلیفاوی، سکینه ظفرمند

تعداد صفحات:

21 صفحه

توضیحات

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم خودبرنامه ریزی، خودراهبری در یادگیری و خودارزشیابی را در ایام کرونا با استفاده از برنامه شاد در دانش آموزانم ایجاد و تقویت کنم؟

نویسندگان:

جمیله خلیفاوی، سکینه ظفرمند

تعداد صفحات:

21 صفحه

چکیده مقاله:

موضوع خودراهبری در یادگیری موضوعی است که در رابطه با آن پژوهشهای زیادی نگارش می شود همچنین در رابطه با موضوع خود برنامه ریزی و خود ارزشیابی و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل .است پژوهشگران در رشته مدیریت آموزشی همواره بررسیهای علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار دادهاند. در سال تحصیلی اخیر پس از شیوع بیماری کرونا در کشور برای مراقبت از دانش آموزان که سرمایه های بزرگ اجتماعی هستند ، بنده هم مانند سایر همکاران تصمیم گرفتیم بخشی از آموزش و تربیت مان را در فضای دور از مدرسه به مرحله انجام برسانیم. در اقدام پژوهی حاضر تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود. در این اقدام پژوهی نیز بنده با توجه به شیوع و همه گیری بیماری کرونا به مسئله مورد بحث پرداخته و سعی نمودم به وسیله راهکارهای خلاقانه و دانش آموز محور در دوران بیماری کرونا آموزشهای لازم را به دانش آموزانم بدهم. چرا که سیاست امروز در آموزش و پرورش این است که نباید آموزش را تعطیل کنیم و اگر به خاطر مراقبت از دانش آموزان مدارس تعطیل شده است باید آموزش جریان داشته باشد و همه فرآیندها مطابق قبل از تعطیلات تداوم داشته باشد. یافتههای اقدام پژوهی نشان می دهد که فاکتور های مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معناداری بین داده های پژوهش وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت نظرات پژوهشگران رشته مدیریت آموزشی پیرامون مقوله های ارائه شده در این رابطه کاملا صحیح و مبتنی بر واقعیت است. از این رو پیشنهاد میشود مباحث خودراهبری در یادگیری و خود برنامه ریزی و خود ارزشیابی در مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی مطرح گردد. و نتایج تحقیقات به صورت پروپوزال های نظری ارائه گردد.

واژگان کلیدی: آموزش ،تعلیم، تربیت ، دانش آموزان ، کرونا

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستم خودبرنامه ریزی، خودراهبری در یادگیری و خودارزشیابی را در ایام کرونا با استفاده از برنامه شاد در دانش آموزانم ایجاد و تقویت کنم؟”