مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستم از طریق فعالیت گروهی میزان علاقمندی دانش آموزانم در پایه ی دوم ابتدایی را به درس ریاضی افزایش دهم؟

10 هزار تومان

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم از طریق فعالیت گروهی میزان علاقمندی دانش آموزانم در پایه ی دوم ابتدایی را به درس ریاضی افزایش دهم؟

نویسندگان:

بتول سلجوقی، مهین غلام زاده

تعداد صفحات:

22 صفحه

توضیحات

مقاله اقدام پژوهی

عنوان مقاله:

چگونه توانستم از طریق فعالیت گروهی میزان علاقمندی دانش آموزانم در پایه ی دوم ابتدایی را به درس ریاضی افزایش دهم؟

نویسندگان:

بتول سلجوقی، مهین غلام زاده

تعداد صفحات:

22 صفحه

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر مربوط به دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید علی رضایی واقع در شهرستان بندرعباس و با جمعیت نمونه ۲۸ نفر دانش آموز انجام شده است. مسأله ی مورد نظر بی علاقه گی بی توجهی و غیر فعال بودن اغلب دانش آموزان یاد شده در انجام فعالیت های درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمونهای عملکردی آنان بوده و هدف از انجام این تحقیق افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان دبستان شهید علی رضایی یاد شده به درس ریاضی و انجام فعالیتهای آن در درس مورد نظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با استفاده از روشهای علمی به منظور کسب داده های لازم از منابع گوناگون تحقیق مانند همکاران و مدیر سرگروه آموزشی درس ریاضی، دانش- آموزان و والدین آنها کتابها مجلات ،اینترنت بررسی کارنامه ی تحصیلی و ارزیابی نتایج آزمونهای برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه حلهای پیشنهادی پرداخت.

سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حل های پیشنهادی مبادرت ورزید. آنگاه پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش به اجرای راه حلهای انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از ۱ تنظیم جدولی به منظور ارزشیابی تشخیصی و تکوینی و تعیین روش تدریس . تشکیل انجمن کودکان ریاضیدان ۳ تنظیم فرم ارزشیابی فعالیتهای عملکردی دانش آموزان تنظیم شبکه ی تلویزیونی ویژه ی کودکان لازم به ذکر است، پس از اجرای راه حلهای فوق، پژوهشگر موفق گردید تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به یادگیری مفاهیم ریاضی را از ۷ نفر در اوایل سال تحصیلی به ۱۴ نفر در پایان سال تحصیلی برساند. در پایان این نتیجه به دست آمد که استفاده از روشهای متنوع ،تدریس متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیت های عملکردی به دانش آموزان با توجه به تفاوتهای فردی نیازها و علایق آنان و تشویقهای مناسب تقویت حافظه دیداری و شنیداری، پرورش دقت و توجه فراگیران در قالب بازیهای هدفدار در افزایش میزان علاقه مندی آنان به درس ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده است.

واژگان کلیدی: درس ریاضی, فعالیتهای عملکردی, علاقه مندی. ارزشیابی, دانش آموزان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله اقدام پژوهی/ چگونه توانستم از طریق فعالیت گروهی میزان علاقمندی دانش آموزانم در پایه ی دوم ابتدایی را به درس ریاضی افزایش دهم؟”